adósságfék

Az adósságfék szabályozás, hivatalos nevén az adósságfék rendelet 2015. január 1-jén lépett életbe a Magyar nemzeti Bank (MNB) javaslatára és valamennyi bank köteles alkalmazni a lakossági hitelezésnél. A rendelet legfőbb célja a lakosság túlzott eladósodottságának korlátozása. Mutatója a JTM (jövedelemarányos törlesztési mutató), mely az mutatja meg, milyen arányban terhelhető hitellel a havi rendszeres jövedelem . A JTM-et minden 200 000 forint feletti hitelösszegnél vizsgálni kell. Az adósságfék másik eleme a hitelfedezeti mutató (HFM) a fedezetes hiteleknél –pl. a jelzáloghitelek – a fedezetek (lakásérték) arányában korlátozza a felvehető hitelek nagyságát.

 

diákhitel

Célja a felsőoktatással kapcsolatos kiadások finanszírozása. Több módozata is létezik, ezeket más és más célokra lehet költeni. A felsőoktatási tanulmányok idejére a megélhetés vagy a lakhatás fizetésére a szabadfelhasználású Diákhitel1 alkalmas. Az önköltséges oktatás finanszírozására az erre a célra létrehozott Diákhitel2-t érdemes választani. A Diákhitel Plusz pedig egy 2020. május 1. – 2020. december 31. között elérhető, államilag támogatott, kamatmentes, teljesen szabad felhasználású hitellehetőség.

 

hitelfelvétel

Hitelt nem vehet fel bárki, a bankok alaposan megvizsgálják az igénylő fizetésképességét. Minden banknak külön feltételrendszere van hiteligénylés esetén, viszont vannak olyan dolgok, amelyek minden banknál megegyeznek. Az igénylőnek legalább 18 évesnek, egyes bankok esetén előírás lehet az akár 25 éves életkor is. Általában egy felső korhatárt is meghatároznak, ami a futamidő végéhez kötött, jellemzően az adós a futamidő lejáratakor nem lehet több 70-75 évesnél. Személyi igazolvány, magyarországi lakcím és stabil munkahely nélkül nem lehet hitelt felvenni; személyi hitel vagy lakáshitel esetén elengedhetetlen az állandó jövedelem elengedhetetlen, sőt felvehető hitel mértéke is a jövedelemhez kötött. Emellett a megfelelő hiteltörténet is fontos szempont, azaz hitel igénylése esetén nagyon fontos, hogy ne legyél fent aktív állapottal (fizetési elmaradással) a KHR listán.

 

hitelfelvételhez kapcsolódó költségek

Jellemzően a jelzáloghitel felvételéhez kapcsolódnak jelentős járulékos költségek, melyek akár több százezer forintra is rúghatnak. Számolni kell a tulajdoni lap, esetlege térképmásolat, értékbecslés, folyósítási jutalék, közjegyzői okiratba foglalás, földhivatali költségek, lakásbiztosítás, esetleg életbiztosítási díjakkal is. Ezek a költségek a hitelfelvétel folyamán válnak esedékessé, melyet az adósnak vagy készpénzben kell megfizetni, vagy valamilyen formában beépítik a hitelkonstrukcióba. Egy lehetséges variáció, amikor a folyósítási jutalékot a folyósított összegből vonja le a bank, amennyiben ezt kérjük. Egy másik lehetőség, amikor a járulékos költségek egy része beépíthető a hitelbe, azaz ennyivel több kölcsönt veszünk fel.

 

hitelképesség

A finanszírozó intézménynek (például bank, lízingtársaság) az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzete, kockázata alapján hozott döntése, amely a hitelfelvételt – megfelelés esetén - lehetővé teszi.

 

hitelkockázat

Annak kockázata, hogy az adós – sem esedékességkor, sem egy későbbi időpontban - nem tesz teljes összegben eleget fizetési kötelezettségének vagy nem a szerződési feltételek szerint teljesít.

 

jelzáloghitel

Olyan hitel, amelynek fedezetét az adós által felajánlott valamilyen jelzálogtárgy (jellemzően ingatlan).  A biztosítéki fedezetre jelzálogjog kerül bejegyzésre, aminek célja, hogy biztosítsa a folyósító hitelintézet számára a kölcsön visszafizetését.

 

kamat

A pénz ára, vagyis a pénz azonnali rendelkezésre állásának a díja százalékában kifejezve. A kamat mértékét éves szinten fejezik ki, még akkor is, ha a kölcsönt egy éven belül kell visszafizetni. A kamat egyszerűen fogalmazva a pénz (helyesebben tőke) szolgáltatásainak az ára.

 

kezelési költség

A bank egyszeri adminisztrációs munkadíja azért, mert a hitelt előkészíti a hitelfelvevő részére. A mindenkor érvényes kezelési költség mértékét a bankok Hirdetménye tartalmazza.

 

kezes

A kezesség úgynevezett személyi biztosíték, ahol ingatlan vagy ingóság helyett a főkötelezett adós mellett egy kezes személye jelenti a garanciát a fizetésre. 18. életévét betöltött hitelképes, rendszeres jövedelemmel rendelkező természetes személy, aki az adós nem fizetése esetén pénzügyileg helyt áll.

 

KHR lista

A KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények által közösen fenntartott információs rendszer és adatbázis, amely az adatkezelést elektronikus eszközökkel, automatizáltan végzi. A KHR egy pozitív adóslista, amely minden, a meghatározott, hitel- és hitel jellegű szerződést nyilvántart, és ezen túlmenően kezeli a szerződésekhez tartozó események, fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatait is. A KHR listán való pozitív hiteltörténet jelentősen növeli a kedvező hitelelbírálást és gyorsíthatja a hitelfelvétel folyamatát. (A KHR 2006-ban váltotta a BAR-listát, mely egy negatív adósnyilvántartás volt, így csak azoknak az adósoknak az adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztásba estek.

 

lízing

Tipikus szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Cserébe a lízingbe vevő rendszeresen lízingdíjat fizet, amely a vételár kamatokkal növelt értékének adott naptári időszakra (hónapra) jutó része. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben ezt előre kikötötték.

 

lombardhitel

Zálogjogon alapuló jellemzően rövidlejáratú hitelfajta, mely bármilyen célra felhasználható.  Jelzálogon alapul, vagyis valamiféle biztosíték (fedezet) ellenében nyújt kölcsönt a bank, ami általában bankbetét, értékpapír lehet, a felvehető hitel összegének nagyságát a biztosítékba helyezett értékpapírok, megtakarítások napi piaci értéke határozza meg. Az is előfordulhat, hogy a bank elfogad egyéb piacképes kézizálogot, amely lehet akár tárgy is.

 

személyi kölcsön

Jellemzően szabad felhasználású felhasználható kölcsön. Ez a leggyakrabban felvett hitelfajta  rendkívüli kiadások fedezése, nagyobb családi események, pl. esküvő lebonyolítása. Vannak azonban olyan személyi kölcsönök, amelyeknek célja előre meghatározott, pl. adósságrendezés, autóvásárlás vagy lakásfelújítás.

 

támogatott hitel

Bank által nyújtott olyan, célhoz kötött hitel/kölcsön, amelynek az igénybevételéhez az állam vagy valamely szervezet támogatást nyújt. A támogatás fajtái lehetnek: pl. kamattámogatás, vissza nem térítendő támogatás, állami készfizető kezesség. A leggyakoribb formája a kamattámogatás, mely esetében a normál, piaci hitelkamat egy részét meghatározott feltételek fennállása esetén, a támogatás ideje alatt az állam fizeti meg a hitelnyújtó számára. Így az adós által ténylegesen fizetendő kamatteher és a havi törlesztőrészlet alacsonyabb lesz. A támogatási feltétel nem teljesítésének következménye jellemzően a támogatás visszavonása/visszafizetése.

 

tehermentes ingatlan

Az az ingatlan, amelyre nincs jelzálog, vagy más teher, azaz tartozás bejegyezve.

 

THM

Komplex mutató, amely megmutatja, hogy az adósnak a tőke összegén kívül mekkora összeget kell megfizetnie, azaz egy adott hitel ténylegesen mennyibe kerül a hitelfelvevőnek. A THM a kamatlábon kívül tartalmazza a hitellel kapcsolatos egyéb költségeket is, mint például a kezelési költség, a rendelkezésre tartási jutalék, a folyósítási jutalék