Az élet tele van váratlan eseményekkel, és sajnos ezek sokszor a pénztárcánkat kellemetlenül érintik. Jó ezekre előre felkészülni. Ebben segítenek a biztosítások, például betegség, autóbaleset, tűz vagy egy betört ablak esetén is. Azonban a biztosítások világa bonyolult lehet, és a biztosítók sok speciális kifejezést használnak. Az alapvető fogalmak ismerete fontos, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb biztosítást. A biztosítók egy - egy náluk megkötött biztosításhoz számtalan extra lehetőséget kínálnak. Így például olcsóbban juthatunk balesetbiztosításhoz a lakásbiztosításunk részeként, de ez általában nem nyújt olyan teljes körű kártérítést, mint egy normál balesetbiztosítás. Nekünk kell eldöntenünk, hogy mi az a fedezet, ami mellett biztonságban érezzük magunkat, és milyen esetekre szeretnénk biztosítani magunkat. Ehhez azonban át kell rágnunk a biztosítási szerződés részleteit, és meg kell értenünk a szerződésben használt kifejezéseket, hogy pontosan tudjuk, a biztosításunk milyen káreset esetén nyújt fedezetet, milyen típusú károkat térít meg. Összegyűjtöttük a biztosítással kapcsolatos legfontosabb fogalmakat és magyarázatukat, valamint a leggyakoribb biztosítás típusokat.

 

 

A leggyakrabban használt biztosítással kapcsolatos kifejezések

 

Biztosítási tanácsadó

A biztosítási tanácsadó segít abban, hogy az igényeinknek legmegfelelőbb biztosítást megtaláljuk. Vannak olyan biztosítási tanácsadók, akik egy-egy biztosító társaság alkalmazásában állnak, így ők csak az adott biztosítótársaság termékeit kínálják. Illetve vannak a független biztosítási tanácsadók, akik több biztosító ajánlatait gyűjtik össze számunkra, és segítenek a különböző ajánlatokat összehasonlítani.

Biztosítási díj

A biztosítási díj az az összeg, amit a biztosítónak fizetnünk kell, hogy a biztosító társaság kockázatot vállaljon és biztosítási védelmet nyújtson számunkra. A biztosítási díjat évente, félévente, negyedévente, vagy havonta kell fizetnünk. Amennyiben elfelejtjük a biztosítási díjat időben rendezni, a biztosító mentesül a kárkifizetés alól egy esetleges káresemény bekövetkezésekor, de a szerződés megszűnését is maga után vonhatja.  

Biztosítási esemény

A biztosítási szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezésekor a biztosítónak fizetési kötelezettsége van. A szerződésben rögzített, hogy hány napon belül kell értesítenünk a biztosítót a biztosítási esemény bekövetkezéséről, és hogy ezt milyen módon tehetjük. Nyilván nekünk is érdekünk, hogy a lehető leghamarabb a biztosító tudomására hozzuk a káreseményt. A bejelentést megtehetjük telefonon, interneten vagy személyes ügyfélszolgálaton keresztül is. Akár már a bejelentés megtételekor csatolhatjuk a kárigény rendezéséhez szükséges dokumentumokat, de ezeket később is a biztosító rendelkezésére bocsáthatjuk.

Biztosító mentesülése

A biztosítási szerződés részletesen tartalmazza azokat az eseteket, amikor a biztosító mentesül a kárkifizetés alól. Ilyen esetek lehetnek a következők.

Biztosítási szerződés

A biztosítási szerződés tartalmazza a biztosítás térbeli, időbeli hatályát, hogy mely esetekben köteles a biztosító és mekkora összeget fizetni, illetve tartalmazza az általunk fizetendő biztosítási díjak mértékét. A szerződéssel egyidejűleg a legtöbb biztosító biztosítási kötvényt is kiállít, mely szintén tartalmazza a szerződés legfontosabb adatait és a biztosító elérhetőségét.

Élet- és balesetbiztosítás

Az élet- és balesetbiztosítás azokra az esetekre nyújt fedezetet, amikor valaki megsérül vagy meghal egy véletlen esemény következtében. Azért fontos kiemelni a véletlen eseményt, mert a biztosító mentesül a kárkifizetés alól, ha felelőtlen magatartásunkkal hozzájárultunk a baleset bekövetkezéséhez (például alkoholt fogyasztottunk mielőtt autóba ültünk). Az élet- és balesetbiztosítások általában kártérítést biztosítanak a sérülteknek, vagy a szerződésben megjelölt kedvezményezett számára, ha sérülése maradandó károsodást okoz, vagy a biztosított meghal. Ezekhez a biztosításokhoz nagyon sokféle kiegészítő biztosítás köthető, ami például kórházi napi térítést fizet, készpénzkifizetést nyújt kritikus betegségekre, vagy csonttörés esetére. Ezek a biztosítások általában kiterjeszthetők a család több tagjára is.

Fedezet

A fedezet a biztosító által nyújtott biztosítási védelem összege, amelyet az adott biztosítási szerződésben rögzített esetekben kifizet. A fedezet általában egy fix összeg, és általában minél magasabb a fedezet összege, annál magasabb a biztosítási díj.

Gépjármű-biztosítás

A gépjármű-biztosításoknak két nagy típusa van. Az egyik a kötelező felelősségbiztosítás, amit minden magyarországi gépjármű üzembentartója köteles megkötni. A kötelező felelősségbiztosítás a jármű üzemeltetése során okozott anyagi és személyi sérüléses károkra vonatkozik. Fontos kiemelni, hogy ez a biztosítás csak az általunk okozott kárt téríti meg. Az autónkban keletkezett károkat csak akkor fedezi a másik autós kötelező biztosítása, ha nem mi okoztuk a balesetet.

A másik típus a casco biztosítás, ami fedezi a biztosított járműben bármilyen okból keletkezett sérülést és a lopáskárt. Köthető mellé számos kiegészítő biztosítás, mint például balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás, autómentés.  

Hatály

A biztosítás hatálya azt jelenti, hogy az adott szerződésben foglalt biztosítási védelem mire terjed ki. A biztosításnak van időbeli, térbeli hatálya. Az időbeli hatály azt jelenti, hogy csak a biztosítási szerződésben meghatározott időszakban bekövetkezett károkért fizet a biztosító. A térbeli hatály pedig azt jelenti, hogy csak a biztosítási szerződésben rögzített területekre (például Európa, Magyarország) terjed ki a biztosító fizetési kötelezettsége. Ezen kívül lehet a biztosításnak kockázatalapú hatálya, ami azt jelenti, hogy a biztosítás csak az adott kockázatokra vonatkozik, például bizonyos betegségekre, vagy balesetekre. Illetve lehet eseményalapú is a biztosítás hatálya. Ez esetben a biztosítási védelem csak akkor érvényesül, ha a meghatározott esemény bekövetkezik, de még gyakoribb, hogy bizonyos eseményekre nem vonatkozik a biztosítás hatálya. 

Kárigény

A kárigényt a biztosított személy nyújthatja be a biztosítóhoz, ha a biztosítási esemény bekövetkezett. A kárigény benyújtására a legtöbbször online is sor kerülhet, azonban a biztosítás típusától függően a biztosító kérhet igazolásokat, dokumentumokat a káresettel kapcsolatban. A kárigény benyújtása után néha a biztosító szakértője helyszíni szemlét tart. Amennyiben a kárigényt jóváhagyják, a biztosító kifizeti a kártérítést a biztosított személynek, vagy a kedvezményezettnek.

Kedvezményezett

Egy biztosítás kedvezményezettje az a személy vagy szervezet, aki a biztosítási esemény bekövetkezése esetén jogosult a kártérítésre. A kedvezményezett lehet például egy családtag, vagy a pénzintézet, amelyiknek jelzálog bejegyzése van a biztosított ingatlanon. A kedvezményezett meghatározása és módosítása általában a biztosítási szerződés része. 

Lakásbiztosítás

A lakásbiztosítás olyan típusú biztosítás, amely fedezet nyújt a lakásokban bekövetkezett károkra, például tűz, betörés, vihar vagy vízkár esetén. A biztosítás általában az ingatlanon kívüli épületekre, az ingatlanon belüli tartozékokra, és az ott található tárgyakra is kiterjedhet. Számos kiegészítő biztosítás köthető mellé, mint például balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás, műtárgybiztosítás.  

Megtakarítási célú biztosítás

A megtakarítási célú biztosítások kombinálják a megtakarítást és a biztosítást. Így a megtakarításon kívül biztosítási fedezetet is nyújt a biztosítottnak és családjának, ha váratlan esemény történik.

Önrész

Az önrész az az összeg, amit a biztosított személynek saját zsebből kell kifizetnie egy káresemény bekövetkezésekor. Az önrészt általában százalékos arányban vagy fix összegben állapítják meg a biztosítók. Az önrész mértéke jellemzően fordított arányban áll az adott biztosítás költségével, tehát minél magasabb a biztosítási díj, annál alacsonyabb az önrész.

Utasbiztosítás

Az utasbiztosítás olyan biztosítás, ami védelmet nyújt a külföldi utazások során felmerülő különböző kockázatok ellen. Ide tartozik az egészségügyi ellátás költségeinek fedezése, az utazási balesetek, betegségek, az elveszett vagy megrongálódott poggyász, valamint egyéb váratlan körülmények. Fontos, hogy az utasbiztosítás feltételeit és kizárásait részletesen tanulmányozzuk biztosításkötés előtt, azaz legyünk teljesen tisztában azzal, milyen esetekben és milyen feltételek mellett tudunk élni a biztosítási védelemmel, és ez megfelel-e az elvárásainknak.