ATM

Bankjegykiadó automata (Automated Teller Machine, ATM) egy olyan berendezés, amely lehetővé teszi a kártyabirtokosnak, hogy bankszámlájáról készpénzt vegyen fel, és/vagy más szolgáltatásokat vegyen igénybe, mint pl. egyenleglekérdezés, készpénz befizetés.

 

átutalás

Az átutalás olyan elektronikus (készpénz nélküli) fizetési mód, mely során a bankot megbízzuk egy meghatározott összeg elküldésével, azaz az egyik bankszámláról egy másikra küldünk pénzt. Az átutalást (kevés kivétellel) tranzakciós illeték terheli, melyet az átutalást kezdeményező számlatulajdonosnak kell megfizetnie. Az átutalás bankfiókban történő megbízással is elindítható, de ma már a legelterjedtebb és a legolcsóbb mód a telebank és a netbank használata. A sikeres tranzakciókról számlatörténetből vagy számlavezető banktól kapott értesítésből tájékozódhatunk.

 

azonnali fizetés

2020. márciusától a nap 24 órájában bármikor már 5 másodperc alatt, azaz szinte azonnal teljesül a 10 millió forint alatti összeggel elindított utalás magánszemélyek esetén. További könnyebbséget jelent, hogy akár kedvezményezett számlaszámának ismerete  hiányában is megtörténhet az utalás egy előre regisztrált e-mail cím vagy telefonszám azonosítóként való használatával.

 

bankkártya

A bankszámlákhoz jellemzően bankkártya is tartozik, akár  több társkártya is. A betéti kártyák mögött álló betéti számlán lévő pénzt lehet vásárlásra fordítani. Hitelkártyák esetén nem csak a számlán elérhető saját pénzünket költhetjük, hanem a bank által rendelkezésünkre tartott hitelkeretet is, azaz a bank pénzét is. Az így igénybe vett hitelt azonban vissza kell fizetnünk. A hitelből költött rész visszafizetésére határidőt ad meg a bank, rövid ideig akár „ingyen”, vagyis kamatmentesen is használatuk a bank pénzét, de a határidő után a „meghitelezett” részre komoly kamatot számol a bank.

 

bankszámla

A bankszámla a bank által ügyfelei részére, a bankkal lebonyolított pénzügyi műveletről számlaszerűen vezetett elszámolás. A bankszámlák az ügyfelek fajtái szerint különbözők lehetnek, így például takarékszámla, napi pénzforgalom bonyolítására szolgáló folyószámla, illetve bizonyos határidőre lekötött betétszámlák, esetleg célbetétek.

 

csoportos beszedés

A csoportos beszedési megbízás az egyik legkényelmesebb és legolcsóbb módja a havi számlák befizetésének. Ebben az esetben ugyanis a bankszámlánkról a szolgáltató minden hónapban automatikusan beszedi a fizetendő összeget. Az egyik alapfeltétel, hogy rendelkeznünk kell bankszámlával, amiről a szolgáltató leemelheti havonta a fizetendő összeget.  A másik feltétel, hogy a szolgáltatónál, amelynek a számláját csoportos beszedéssel szeretnénk fizetni, elérhető legyen a csoportos beszedés mint fizetési mód. Szinte az összes nagyobb közmű szolgáltató, telekommunikációs és biztosítási vállalat is lehetővé teszi ügyfeleinek a ezt a fizetési módot. A harmadik feltétel, hogy felhatalmazzuk a számlavezető bankunkat, hogy szolgáltatónk beszedhesse a fizetendő számlák összegét a bankszámlánkról. Lehetőségünk van meghatározni egy limitet, amelynél magasabb összeget a szolgáltató nem emelhet le a bankszámlánkról.

 

e-bank

Az elektronikus banki szolgáltatás - gyakori nevén e-banking - alatt minden olyan elektronikus pénzügyi szolgáltatást értünk, amelynek segítségével egyszerűen, gyorsan, kényelmesen, akár otthonról is, a hétvégén vagy a nap 24 órájában, sorban állás nélkül, biztonságosan intézhetjük mindennapos pénzügyeinket. Tehát telefonon, mobiltelefonon és interneten keresztül „bankolunk”.

 

hitelkártya (credit card)

Fizetési kártya, amely lehetővé teszi, hogy birtokosa a számára valamely pénzügyi intézmény által megítélt hitelkeret terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. A kártya mögött önálló hitelszámla áll.

 

látra szóló kamat

A bankszámla betétként le nem kötött egyenlege után az elhelyezés időtartamára a bank által fizetett pénzösszeg.

 

Paypass

Ma már egyre elterjedtebb az egy érintéssel történő fizetés (Paypass), amikor 15.000 Ft (korábban 5.000 Ft)  alatti összegek esetén, a PIN kód megadása nélkül vásárolhatunk kártyánk terminálhoz való „odaérintése” révén. Előnye, hogy a mindennapi, kis összegű vásárlásoknál a fizetés úgy valósítható meg, hogy a kártyabirtokosnak nem kell a kezéből a kártyát kiadnia, hanem azt ő maga tartja megfelelő távolságra a termináltól, azaz a vásárlás érintés nélkül valósítható meg.

 

pénzforgalmi és lakossági bankszámla

A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek pénzforgalmi bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak pénzforgalmi bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő. A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja.

 

PIN kód

A PIN kód (personal identification number) egy jellemzően 4 jegyű számkód, melyet a kártyabirtokosnak bankkártya használatkor a legtöbb esetben személyazonosítás és hitelesítés céljából meg kell adnia. Ugyanaz a szerepe az elektronikus tranzakcióknál, mint az aláírásnak a papíralapú megbízás alapján végrehajtott banki műveleteknél.

 

rulírozó hitel

A rulírozó hitel olyan forgóeszköz célra nyújtott rugalmas hitelkeret, mely megoldás nyújt a vállalkozások átmeneti, esetleges szezonalitással, vagy egy elnyert pályázat előfinanszírozásával összefüggő forrásszükségletének eseti és rendszeres biztosítására. A rulírozó hitellel a vállalkozás - a hitel lejáratáig - a visszafizetés arányában ismételten igénybe veheti a rendelkezésre bocsátott hitelkeret teljes összegét.

 

számlavezetéshez kapcsolódó költségek

A bankszámlához kapcsolódó kondíciók sokrétűek lehetnek: a bankkártya-díjtól kezdve a készpénzfelvételen át az éves számlavezetési díjig számos dolgot kell figyelembe venned, amikor az egyéni igényekhez szabva a legkedvezőbb bankszámla kiválasztására kerül sor.