Biztosítások

Biztosítások

biztosítási bróker            

Biztosítási szerződés megkötésében közreműködő magánszemély, társaság, amely vállalkozói díjért tájékoztatja a leendő ügyfeleket a konstrukciókról, illetve szerződéskötésre ajánlatot tesz a biztosító társaság nevében.

 

biztosítási díj    

A biztosítónak megfizetett összeg, mely a kockázatviselés ellenértéke. Szerződésben meghatározott összeg, a szerződés tartalmazza a fizetési kötelezettség idejét is. Amennyiben az esedékességtől számított 30 (esetleg 60 vagy 90) nap elmúltával nem fizetik meg a biztosítási összeget, abban az esetben a szerződés automatikusan megszűnhet.

 

biztosítási esemény      

A biztosítási szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Biztosítási esemény lehet valamilyen károsító esemény (törés, betörés, tűz stb.), halál vagy meghatározott időpont elérése (életbiztosítás), testi sérülés, rokkantság (baleset-biztosítás).

 

biztosítási szerződés     

A biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően bizonyos összeg megfizetésére vagy szolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget, amelyért a szerződő fél biztosítási díj fizetésére kötelezi magát.

 

biztosítási tevékenység

Szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít. Biztosítási tevékenység csak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előzetes engedélyével folytatható.

 

biztosítási típusok

A biztosítás egy véletlenszerűen bekövetkezett, előre nem látható események anyagi kárai elleni védelem. Típusai: életbiztosítás, utasbiztosítás, gépjármű biztosítás, lakásbiztosítás

 

életbiztosítás

Az elméleti, szűkebb értelemben vett definíció szerint az életbiztosítás biztosítási eseménye a haláleset vagy egy meghatározott életkor elérése. Tágabb, köznapi értelemben az életbiztosítás a biztosított életében bekövetkező eseményekhez, elsősorban halálhoz, vagy a szerződésben meghatározott más eseményhez kapcsolódik. Ez lehet például egy adott életkor elérése, házasságkötés, gyermekszülés, nyugdíjazás stb. Az életbiztosítási konstrukciók sokszor nemcsak életbiztosítási, hanem további beépített vagy választható kiegészítő elemeket, jellemzően betegség-, illetve balesetbiztosítási elemeket is tartalmaznak.

 

gépjármű-biztosítás

A gépjárművek biztosítása több céllal történhet. A gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) a kötelező biztosítások közé tartozik, azaz valamennyi gépjármű üzembentartójának mindenképp rendelkeznie kell ilyennel. Célja, hogy károkozás esetén a vétlen károsult számára az okozott károk részben vagy egészben megtérüljenek. A másik gépjárműbiztosítási forma a casco biztosítás, amely jellemzően a biztosított gépkocsiban bekövetkező károkra, illetve eltulajdonítás esetén a pótlás költségeire biztosít fedezetet (általában önrész meghatározása mellett).

 

utasbiztosítás

Az utazási biztosítás (külföldi) utazás során váratlanul bekövetkező megbetegedésre, balesetre, poggyászkárra, valamint a biztosítási kötvényben meghatározott egyéb kockázatokra nyújt fedezetet.