Bankrendszer

Bankrendszer

alapkamat

A jegybanki alapkamat egy adott ország központi bankjának irányadó kamatlába, amellyel a bankközi kamatokat, áttételes módon pedig az infláció alakulását igyekszik befolyásolni.

 

bank

A bank a hitelintézetek közé tartozó olyan pénzügyi intézmény, amely pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. Legfontosabb tevékenysége hitelek nyújtása és betétek gyűjtése, azaz a gazdaság jelenleg felhasználatlan pénzmegtakarításainak begyűjtése (passzív bankügylet), és azok kihelyezése, aktiválása a gazdaság pénzszükségben lévő alanyaihoz. Ekképpen a modern tőkés gazdaság egyfajta motorjaként működnek.

A bank hagyományosan a pénzügyi szolgáltatások díjából és a hitelekből származó kamatból jut haszonhoz.

 

bankbetét

Hitelintézeteknél (kereskedelmi bankoknál) külön szerződés alapján számlán elhelyezett pénzösszeg, amely után a bank kamatot ír jóvá. A szerződés lejártakor a hitelintézet az elhelyezett tőkét kamattal együtt fizeti vissza. Rövidtávú befektetési forma, amely kiszámítható és biztonságos.

 

egyszintű bankrendszer:

Az egyszintű bankrendszer a pénzügyi élet szervezeti kerete egy gazdaságban, amelyben a központi bank nem csak a jegybanki szerepet tölti be, hanem a kereskedelmi banki funkciókat is. Az ilyen rendszerben a jegybank közvetlen (vagy megbízott bankjain keresztül közvetett) kapcsolatban áll a lakossággal és a vállalatokkal és így olyan feladatok is hozzá kerülnek, amelyeket kétszintű bankrendszerrel rendelkező gazdaságokban a kereskedelmi bankok látnak el.

 

fizetési megoldások

Fizetni számos módon lehet. A legrégebben használt fizetőeszköz a készpénz, amit mindenki ismer és használ, de ma már egyre több ember életében átveszik a szerepét a különféle kártyás fizetési megoldások és egyre jobban terjednek a fintech-nek nevezett pénzügyi technológia megoldások is (pl. mobilfizetés).

 

folyósítási jutalék

A folyósítási jutalék a hitelfolyósításkor banknak fizetendő díj, aminek mértéke bankonként eltér, de általában a felvett hitelösszeg 0-2%-át jelenti, amelyet vagy a folyósítást megelőzően kell megfizetni, vagy a jóváhagyott hitelösszegből vonnak le, azaz a hitel felvevőjét terheli.

 

folyószámla

Olyan számla, amely elsődleges pénzforgalom lebonyolításár szolgál, azaz magánszemélyek és vállalkozások pénzügyi tranzakcióit bonyolítják le rajta. Folyószámla-szerződéssel jön létre.

 

jegybank

A jegybank, más néven központi bank (vagy az ún. monetáris hatóság a többi kapcsolódó állami pénzügyi szervezettel együtt) egy adott ország vagy országcsoport monetáris politikájáért felelős intézmény. Legfontosabb feladata általában a fizetőeszköz értékének megőrzése; ez a mai modern jegybankok esetében leggyakrabban az infláció alacsony szinten tartását, az árak stabilitásának biztosítását jelenti.

 

kereskedelmi bank

A kereskedelmi, vagy másként üzleti bank a bankrendszer azon intézménye, amely betéteket gyűjt és pénzt kölcsönöz, valamint fizetéseket teljesít. Az elnevezés a bank és a gazdaság, kereskedelem szoros kapcsolatából következik, valamint kifejezi, hogy a bank is üzleti vállalkozás.

 

kétszintű bankrendszer

Ebben az esetben a rendszer felső szintjén a jegybank vagy központi bank áll, amelynek kifejezetten üzleti banki funkciói nincsenek, nem profitérdekelt pénzintézet, míg az alsó szintet a magánbankok vagy kereskedelmi bankok jelentik. A jegybank a bankok bankja, így lehetősége nyílik arra, hogy a magánbankok fölött bizonyos területen felügyeletet gyakoroljon. Feladata az adott ország pénze értékállóságának biztosítása, a pénzforgalom szabályozása.

 

MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Magyarország központi bankja. A központi bankok – vagy más néven jegybankok – fő feladatai elsősorban a monetáris politika vitele, az árstabilitás fenntartása, a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása, és-  sok ország esetében - a devizatartalékok kezelése. A Magyar Nemzeti Bank feladatait törvény rögzíti [a 2013. évi CXXXIX. törvény (jegybanktörvény)] rögzíti. Feladatai közé tartozik még a bankjegy- és érmekibocsátás , sőt felügyeleti szerepet is ellát.

 

OBA

Magyarországon a betétbiztosítási rendszer intézménye az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) , amelyhez a bankok, takarék- és hitelszövetkezetek, valamint lakástakarék-pénztárak kötelesek csatlakozni. Alapvető feladata az ügyfelek kártalanítása bizonyos összeghatárig abban az esetben, ha a bank esetleg fizetésképtelenné válik, azaz nem tudná visszafizetni a nála elhelyezett pénzeket.