Munkavállalás

Munkavállalás

Diákmunka

A magyar jogrendszer nem ismeri a diákmunka fogalmát, holott diákmunkának tartjuk a tanulók nyári alkalmi munkavégzését, a tanév közbeni rendszeres iskola- vagy diákszövetkezeten keresztül végzett munkát, ill. az iskolai szakmai gyakorlatot is. Rájuk a fiatal munkavállaló fogalma alkalmazható, amelybe beilleszthetők a 18 évesnél fiatalabb diákok is. A 16 évesnél fiatalabb munkavállalókra különleges szabályok vonatkoznak egészségük fokozott védelme érdekében, de aki elmúlt 18 éves, és csak a nyári szünetben vagy tanulás mellett, év közben akar munkát vállalni, arra nem vonatkozik semmilyen speciális szabály. Úgy kell tekinteni, mint általában a munkavállalókat. Diákmunkát lehet közvetlenül az alkalmazó céggel kötött szerződésen keresztül, vagy diákszövetkezeten keresztül végezni.

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

2020. július 1-jével a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről rendelkező új szabályozás alapján azoknak, akik nem biztosítottak és más jogcímen sem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot kell fizetniük. Ezáltal jogosultak lesznek Magyarországon egészségügyi ellátásokra. Az egészségbiztosítási szolgáltatási járulék összege 2020-ban 7.710 forint/hónap (257 forint/nap).  2020. július 1-jétől azok a személyek, akik nem fizetik az egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot és hat havi elmaradást halmoznak fel, nem lesznek jogosultak a térítésmentes egészségügyi ellátásra.

 

Ekho

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho), mely meghatározott foglalkozást végző személyek által választható adózási forma (pl. művészek, sportolók). A bevételből 15% kerül levonásra.

 

e-learning

Az e-learning olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a tutor-tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi a tanuló számára.

 

Megbízásos munkaviszony        

Megbízási jogviszonyban a megbízott valamilyen rábízott és szerződésben meghatározott feladat ellátására köteles. megbízási díj ellenében. Megbízásnál a megbízott önállóan jár el a megbízó utasításainak keretein belül, felek között mellérendeltségi viszony áll fenn, azaz a konkrét meghatározott feladatok kívül más tekintetben nincs elszámolási kötelezettsége pl. a napi időbeosztása tekintetében. A megbízási jogviszony nem munkaviszony, keretei jóval lazábbak. Ugyanakkor ez a jogviszony nem ismer olyan fogalmakat, mint szabadság, betegszabadság, felmondási tilalom, végkielégítés stb.

 

nyugdíjrendszer

A nyugdíjrendszer egy meghatározott szisztéma mellett kialakított rendszer, amely az idős koruk (esetleg megrokkanásuk) miatt a munkavállalói rétegből kikerült egyének rendszeres pénzbeli ellátásával (nyugdíjjáradékkal) annak megélhetését biztosítja. Ezek a rendszerek szisztémáik, forrásuk, szabályozásuk stb. szerint csoportosíthatók, párba illetve egymással szembe állíthatók. Megkülönböztethető állami nyugdíjrendszer és magánnyugdíjrendszer, felosztó-kirovó rendszer és tőkefedezeti rendszer, járadék- vagy szolgáltatásalapú rendszer és járulékalapú rendszer.

 

szocho 

Szociális hozzájárulási adó, melyet a munkáltató fizet a munkavállaló bruttó bére alapján. Mértéke 2020. július 1-jétől 15,5%.

 

társadalombiztosítási járulék

2020. július 1-jétől a bruttó munkabérből a munkavállaló által fizetendő 18,5%-os járulék, mely felváltotta az összességében azonos összegű korábbi 10 %-os nyugdíjjárulékot és a 8,5 % százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot